GDPR - znění souhlasu zpracování osobních údajů

Uděluji společnosti Dr. Müller Pharma s.r.o., se sídlem U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové - Pouchov, IČO: 6321 8976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7932, (dále jen Dr.MP)

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

Jméno a příjmení / Adresa bydliště (případně Adresa, na kterou chcete zboží dodat) / Telefonní číslo a E-mail. Zmíněné údaje jsou potřebné k vyřízení objednávky zboží prostřednictvím internetového – prodeje na www.vonizdravim.cz, jsou tedy součástí obchodní transakce a pro zájemce jsou rovněž nutné pro členství ve věrnostním programu v Klubu přátel VONÍ ZDRAVÍM Dr.MP,

za účelem:

prodeje produktů prostřednictvím internetového e-shopu na stránkách www.vonizdravim.cz, dále oslovování s nabídkou produktů téhož webu včetně informování o novinkách, akcích, soutěžích i odebírání novinek.

Souhlas je udělen po 10 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese https://www.avonizdravim.cz/klub-pratel-voni-zdravim/?gdpr=1 (po přihlášení k účtu), nebo písemně na adrese společnosti Dr.MP. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů – společnost Dr. Müller Pharma s.r.o., se sídlem U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové - Pouchov, IČO: 6321 8976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7932 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích a odebírání novinek.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil/a, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie obchodování, počty bodů vámi získaných při nákupu na e-shopu, pokud o ně máte zájem a jste členy Klubu přátel VONÍ ZDRAVÍM.

Doba zpracování a archivace:

10 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů třetím stranám:

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat třetím stranám ani jiným společnostem s výjimkou společností patřících do rodiny Dr. Müller Pharma - Megafyt Pharma s.r.o. , Vrané nad Vltavou IČO 45149763 a FYTONA cz, s.r.o. , Hradec Králové IČO 27527808.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Dr.MP ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese: https://www.avonizdravim.cz/klub-pratel-voni-zdravim/?gdpr=1 (po přihlášení k účtu)nebo písemně na adrese: Dr. Müller Pharma s.r.o., se sídlem U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové – Pouchov.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může společnost Dr.MP požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.