Vyhlašovatel

Vyhlašovatelem soutěží je společnost Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46 (dále jen „vyhlašovatel“).

Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky, která má pravý a aktivní osobní profil na sociální síti Facebook nebo Instagram (dále jen „účastník“, „FB“ a "IG").

Do každé soutěže se může zapojit každý účastník jen jednou a získat jen jednu výhru (není-li u vyhlášení soutěže uvedeno jinak).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Megafyt Pharma s.r.o. a společností, které se na soutěži podílejí.

Předávání výher

Výhra se výherci odesílá prostřednictvím České pošty, s.p.,  nebo Zásilkovny na doručovací adresu, kterou účastník uvedl v mailu nebo prostřednictvím soukromé zprávy na FB či IG stránkách vyhlašovatele.

Pokud výherce nebude reagovat na výzvu či zprávu o výhře do 3 dnů po oznámení výsledku na FB  či IG (není-li uvedeno jinak), nebo pokud adresa účastníka bude neplatná, ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch vyhlašovatele.

Nárok na výhru bez stanovení náhrady ztrácí i výherce v případě oprávněných pochybností vyhlašovatele o pravosti profilového účtu či podezření na porušení těchto pravidel. V takovém případě si vyhlašovatel vyhrazuje právo rozhodnout a udělit výhru dalšímu výherci, nebo výhru použit k jiným marketingovým účelům.

V případě, že dva či více výherců mají stejné příjmení a shodnou doručovací adresu, bere se, že jsou členy jedné rodiny a výhru získá ten účastník, kterému nárok na výhru vznikl dříve.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Účastník svým zaregistrováním a zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.

Ochrana osobních údajů účastníka soutěže je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zapojením se do soutěže dává účastník svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nacházejících se na jeho FB či IG stránce (minimálně jméno, příjmení či pseudonym na FB). V případě výhry účastník dává souhlas se zpracováním kontaktních údajů (minimálně jméno, příjmení, doručovací adresa), nezbytně nutných pro účely zaslání výhry. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě výhradně za účelem realizace soutěže, vyhlášení výsledků soutěže a odeslání výhry a zpracovávají se po dobu trvání soutěže, nejdéle do jednoho měsíce po odeslání výhry. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů v soutěžním komentáři a o dobrovolné poskytnutí kontaktních údajů.

Účastník má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách FB či IG vyhlašovatele. Účastník má právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů a má také právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování není oprávněné.

V případě výhry účastník souhlasí s uvedením svého uživatelského jména na stránce FB či IG vyhlašovatele.

Další ustanovení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě vlastního posouzení a bez uvedení důvodu vyloučit ze soutěže účastníka v případě:

- že nedodrží podmínky a pravidla dané soutěže

- jeho příspěvky (v písemné, fotografické nebo audiovizuální podobě) budou v rozporu s platnými právními předpisy na území ČR či SR; budou vulgární, násilnické či urážlivé; porušovat práva autorská; obsahovat skrytou reklamu třetích osob

- při podezření z nečestného jednání a používání falešného profilu za účelem soutěžení a získání výhry.

V případě soutěžní fotografie, na které byly zachyceny třetí osoby, účastník odpovídá za jejich souhlas se zveřejněním a potvrzuje, že je autorem fotografie.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo pozměnit podmínky a pravidla soutěže, dobu trvání soutěže zkrátit, prodloužit nebo i zrušit. Změna bude zveřejněná na facebookových či instagramových stránkách vyhlašovatele.

Vyhlašovatel neručí za ztrátu či poškození zásilky, zaslané výherci soutěže. Výhru není možné vymáhat právní cestou. Za výhru není možné vyžadovat finanční náhradu.

Podrobnější informace o mechanismu soutěže a výhře, jako i počtu výher, uvede vyhlašovatel při každém vyhlášení soutěže.

Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a Instagram.